Plesni v bivalnem okolju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gustava Šiliha
Uršika Holešek, Eva Ojsteršek
Suzana Pustinek, Anita Povše
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Plesni uvrščamo v skupino gliv. So naravni del našega življenjskega okolja. Problem plesni v bivalnem prostoru ni le v grdem izgledu in manjši trdnosti zidu temveč predvsem v tem, da povzročajo različne bolezni, ki so lahko celo smrtno nevarne. Za zatiranje plesni v bivalnem prostoru sva uporabili tri sredstva, in sicer Jupol barvo proti plesni, Clox in apno. Osnovni namen najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, katero sredstvo za zatiranje plesni je najučinkovitejše. V ta namen sva izvedli poskus. Popisali sva tudi območja v stanovanjih, kjer se plesni nahajajo ter ocenili površino, pokrito s plesnijo. Ugotovili sva, da pri zatiranju plesni najbolje učinkujeta Jupol barva proti plesnim in apno. Clox ni deloval, čeprav sva pričakovali ravno nasprotno. Pri popisu plesni sva največkrat plesen opazili v kopalnici in na zunanjih stenah prostorov, vendar je bila pokritost s plesnijo v teh primerih majhna. Največji del prostora, pokritega s plesnijo, sva popisali v garaži in kleti. Za zagotavljanje zdravega bivalnega okolja je pomembno, da preprečimo nastanek plesni tako, da prostore zračimo in skrbimo za primerno zračno vlago. Že pri gradnji pa moramo biti pozorni na morebitne toplotne mostove in primeren izolacijski material. Če se plesen klub temu pojavi, jo moramo redno odstranjevati.

Raziskovalna naloga:
Plesni v bivalnem okolju
PrenosOgled