Kako prevajamo angleški The present perfect v slovenščino

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Amra Hasić, Sandra Hasić
Alenka Gortan

Present Perfect je slovnični čas, ki ga slovenski jezik nima. Ko prevajamo različne angleške sedanje perfekte, uporabljamo različne slovenske slovnične čase. Iz knjige »Thank you, Jeeves« (Wodehouse 1999) je izbranih dvesto primerov angleškega present perfecta, iz knjige »Hvala Jeeves« (Petrišič 1999) pa so izbrani ustrezni prevodi. Iz primerov je razvidno, kako so perfekti prevedeni v slovenščino. Presenetljivo je, da present perfect lahko prevajamo s slovenskim sedanjikom, preteklikom in celo prihodnjikom. V nalogi je prikazano, v kakšnih situacijah je perfekt sedanjika v slovenščino preveden kot sedanjik, preteklik ali prihodnjik. Naloga obravnava tudi časovna določila kot pokazatelje določenega časa.