Energetska sanacija šole

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
OŠ Polzela
Nejc Golob, Jakob Hauptman, Lucija Rakun
Andreja Špajzer, Jure Stepišnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Namen naše raziskovalne naloge je bil, da raziščemo koliko naša šola prihrani zaradi narejene energetske sanacije oz. ali je energetska sanacija uspešna investicija. Podatke smo pridobili iz ustrezne dokumentacije, ki je bila potrebna za izvedbo sanacije. Podatke smo zbrali in o njih raziskali v različnih literaturah. Pregledali smo materiale, ki so bili uporabljeni pri energetski sanacij. Raziskali smo različne materiale, ki bi jih lahko uporabili namesto uporabljenih, ugotovili njihove prednosti. Primerjali smo porabo električne energije in kurilnega olja v zadnjih petih letih (od leta 2010-2014) ter ugotovili, da je bila energetska sanacija uspešna investicija, saj se je zmanjšala količina porabljenega kurilnega olja in elektrike od takrat do prejšnjega leta. Vsako leto smo zamenjali nekaj oken, tako da so bila ob zaključku sanacije vsa z ustrezno zasteklitvijo. Na podlagi tega smo ugotovili tudi, da je pomembno koliko slojna je zasteklitev oken, saj se tudi preko njih izgubi kar dosti toplote. Opisali smo različne vrste kontaktnih in prezračevanih fasad. Zavedamo pa se tudi, da na porabo vplivajo tudi vremenske razmere v posameznem letnem času kakor tudi koledarskem letu.

Raziskovalna naloga:
Energetska sanacija šole
PrenosOgled