Razvojno-raziskovalni potenciali Savinjske regije

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Lara Bizjak, Mojca Rozman
Stanko Blatnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V raziskovalni nalogi sva preučevali razvojno-raziskovalne potenciale Savinjske regije. Savinjska regija leži v središču Slovenije, skozi njo pa potekajo pomembne železniške in cestne povezave. Skupaj obsega 31 občin. Je tretja največja regija v Sloveniji in ima površino 2.301 kvadratnih kilometrov. Skupno število prebivalcev je 259.935. Na začetku raziskovanja sva postavili 2 glavni hipotezi in sicer: - Savinjska regija ima dobre razvojno-raziskovalne potenciale, ter - Savinjska regija svoje razvojno-raziskovalne potenciale dobro izkorišča/uporablja. Raziskovali sva s pomočjo podatkovnih baz na internetu, z mentorjem pa sva se sporazumevali predvsem preko programa WeSpot. Ugotovili sva, da je v Savinjski regiji 64 raziskovalnih organizacij v katerih je skupno 724 zaposlenih raziskovalcev. Od 64 raziskovalnih organizacij jih ima samo 14 prijavljene patente v Sloveniji. Preiskali sva tudi patente prijavljene v tujini ter financiranje raziskovalnih organizacij iz Savinjske regije. Te podatke sva nato primerjali z drugimi mesti in regijami. Odkrili sva, da ima Savinjska regija dobre razvojno-raziskovalne potenciale s čimer sva tudi potrdili prvo hipotezo. Drugo hipotezo pa sva ovrgli, saj sva prišli do sklepov, da potenciali Savinjske regije niso izkoriščeni/uporabljeni v zadostni meri (malo število patentov kljub velikemu število raziskovalnih organizacij in zaposlenih raziskovalcev itd.).

Raziskovalna naloga:
Razvojno-raziskovalni potenciali Savinjske regije
PrenosOgled