Kam se pa tebi mudi?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Ajda Pleterski, Vesna Švarc
Sandra Dostal

Ko brez miru okrog divjam, prijat'lji prašajo me: kam? Prašájte raj' oblak nebá, prašájte raje val morjá, kadar mogočni gospodar drvi jih sem ter tje vihar. (F. Prešeren) Živimo v času moderne tehnologije, elektronike, času materializma in hitrega tempa življenja. To zadnje naju je pripravilo do razmišljanja. Zakaj je danes čas tako pomemben, zakaj nam vedno primanjkuje časa, zakaj vedno hitimo, si vzamemo vedno manj časa zase in bližnje, kako je prišlo do tega …? Skozi raziskovalno delo sva se poskušali preko različnih metod dela prebiti preko vprašanj in nanje najti čimbolj kvalitetne in reprezentativne odgovore. Anketni vprašalnik sva uporabili kot sredstvo, da bi anketiranci začeli razmišljati o sebi, drugih in o načinu življenja ter se vprašali, kakšni so pravzaprav njihovi cilji in pomen. Poleg dveh anket sva na poti pridobivanja rezultatov uporabili še metodo intervjuja, analizirali sva literaturo, preučili umetniški vidik in spodbudili izbrane k razmišljanju. Pri raziskovanju so se nama odprli še novi vidiki. Čas je relativen pojem, ki ga nekateri opredeljujejo tudi kot četrto dimenzijo vesolja. Spet drugi se sprašujejo, ali čas sploh obstaja in kako ga dokazati. Mi pa se v vsakdanjiku vedno bolj zavedamo prisotnosti in pomembnosti časa, ker pač nismo neskončni. In ravno ta ujetost v času, nas sili, da se nam vedno bolj mudi, ker nočemo zamuditi niti trenutka, saj se zavedamo naše minljivosti. Nekaj pa vemo zagotovo: časa nam vedno primanjkuje, tudi ko pišemo in ustvarjamo raziskovalno delo.