Hitri in drzni

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Vesna Borovnik, Nina Fece
Marko Vižintin

Raziskovalna naloga, ki je dobila naslov po filmu Hitri in drzni, kjer gre za podobno tematiko, opisuje predvsem avtomobile in predelovanje le-teh. Nastala je zaradi zanimanja za to tematiko in zaradi želje po večjem znanju. Namen naloge je, da ugotovimo, kakšen odnos imajo ljudje do predelanih avtomobilov in do precej drznih voznikov na naših cestah. Predvidevava, da mladi radi predelujejo in urejajo avtomobile, predvsem zato, da pritegnejo pozornost na cestah in da se v svojem avtomobilu počutijo prijetno in domače. S svojim vozilom pa se tudi radi precej hitro vozijo. Predelani in preurejeni avtomobili ter drzna hitrost na cestah pa najverjetneje motijo starejše udeležence v prometu. Z anketama sva dobili odgovore na ti dve zastavljeni hipotezi. Predstavili bova dodatke, ki popestrijo videz našega avtomobila ali pa mu dajo hitrost in moč. Dodatkov, zaradi katerih so avtomobili hitrejši in močnejši, je več, a pri nas še niso tako poznani. Zagotovo pa se bo njihova uporaba v naslednjih desetletjih povečala, saj predvsem vozniki težijo k hitrosti in drznosti.