Mobilni balkonski rastlinjak

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Maja Glušič, Mitja Podpečan
Peter Vrčkovnik, Nada Pirnat, Marjetka Herodež
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Namen raziskovalne naloge je narediti modularen mobilen balkonski rastlinjak. Pri tem sva raziskovala pripravo, razporeditev senzorjev, krmilno vezje, načrtovala rastlinjak, napisala program za samo krmiljenje mobilnega rastlinjaka in naredila mobilno aplikacijo. Mobilni balkonski rastlinjak je avtomatiziran rastlinjak, ki je zasnovan za uporabo na balkonu. V raziskovalni nalogi sva načrtovala strukturo rastlinjaka, tako da sva rastlinjak avtomatizirala in ga modularno zasnovala. Glavni krmilni sistem je mikrokrmilnik Arduino. V rastlinjaku so senzorji, ki dajejo podatke mikrokrmilniku, na katerem je zapisan program, v njem pa je določeno, kako se odzivajo izhodi – izvršni členi, glede na podatke senzorjev. Izvršne člene lahko upravljamo tudi ročno s pomočjo stikal v mobilni aplikaciji, hkrati pa opazujemo dogajanje v rastlinjaku. Delovanje krmilnega vezja sva preizkusila na mobilnem balkonskem rastlinjaku. Po testiranju in izvedbi meritev sva prilagodila program za optimalno delovanje. Meniva, da je mobilni balkonski rastlinjak dobro nadomestilo pridelovalne površine, namenjene za balkone. Deluje popolnoma neodvisno, mogoč je nadzor, ne zavzame veliko prostora, hkrati pa ga lahko razširimo z dodatnim modulom. Želiva, da bi z mobilnim rastlinjakom pripomogla k večji pridelavi osnovnih povrtnin ljudem, ki nimajo možnosti imeti svojega vrta v naravi.

Ne najdem naloge/1523/GlusicM_PodpecanM_Mobilni_balkonski_rastlinjak.pdf