Podaj informacijo predavatelju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Jan Hlačun, Jan Rat, Matic Šincek
Islam Mušić
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Vsakdo se v življenju znajde na takšnem ali drugačnem predavanju. Ali je to študijsko predavanje, predavanje o zdravju, samopomoči ali za izpit za avtomobil. Večinoma se jih udeležimo, ker se želimo nekaj naučiti. To pa ni vedno lahko, saj se lahko zgodi, da predavanje ni zadosti razumljivo. Predavatelji velikokrat ne vedo ali so bili uspešni oz. je njihova razlaga bila razumljiva. Zanimalo nas je, ali bi poslušalci predavanje bolj razumeli, če bi predavatelju v vsakem trenutku dali vedeti, ali je razumljiv, in bi tako prilagodil lekcijo. Dijake smo vprašali, če imajo kakšno idejo, kako bi lahko naredili predavanja bolj neposredna. K problemu smo pristopili na ta način, da smo izdelali mobilno aplikacijo, s katero predavatelji med predavanjem pošljejo dijakom na telefon vprašanje, oni pa nanj odgovorijo, ali so ta del snovi razumeli ali ne. Tako predavatelj ve, da naj snov še preprosteje razloži, oziroma da je bil uspešen. Aplikacijo smo dali testirati na dve predavanji in napisali ugotovitve.

Ne najdem naloge/1555/HlacunJ_RatJ_SincekM_Podaj_informacijo_predavatelju.pdf