Spletni pripomoček za uporabnike z disleksijo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Boris Pirečnik
Islam Mušić, Simon Konečnik, Mateja Manadalys
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Dandanes je disleksija pogosta težava, ki se pojavi pri približno 30 % osnovnošolske in srednješolske populacije. Težave disleksije so veliko več kot le težave pri branju in pisanju, čeprav je to ključni pokazatelj tega, da ima nekdo disleksijo. Kljub pogostosti je poznavanje disleksije in njenih težav zelo slabo, saj so dislektiki velikokrat označeni za lenobe, ker ne morejo slediti snovi in zato zaostajajo za razredom. Za disleksijo prav tako ni razvitih veliko orodij. Zaradi tega sem se odločil, da bom raziskal, koliko je disleksija poznana med učitelji ter koliko lahko spletna razširitev pomaga pri težavah disleksije. V ta namen sem naredil razširitev za spletni brskalnik, ki pomaga dislektikom pri brskanju po spletnih straneh Wikipedije, kjer si lahko spreminjajo barvo, velikost ter vrsto pisave. Želim si, da bi razširitev lahko posredoval v praktično uporabo.

Raziskovalna naloga:
Spletni pripomoček za uporabnike z disleksijo
PrenosOgled