Avtomatska hidravlična naprava za krivljenje cevi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
elektronika, strojništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Jaka Vitko, David Vajdec, Luka Hergold
Rajko Brodej, Uroš Remenih
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Kot mladi raziskovalci, ki nas zanimajo različna področja tehnologije, smo se odločili izdelati avtomatsko napravo za krivljenje cevi, ki bi bila enostavna za uporabo, dosegljiva vsem uporabnikom in dovolj natančna za uporabo v industriji. Avtomatske naprave, ki bi delovale na podoben način, še ni zaznati na prodajnem trgu, z izjemo industrijskih CNC-naprav, namenjenih za masovno proizvodnjo. To je bil eden od glavnih razlogov, da smo to področje raziskali. Nalogo smo si razdelili na 3 dele. Najprej smo raziskali vrste naprav, izbrali najustreznejšo in izdelali strojni del. Potem smo se lotili hidravlike, ki je pogonski sistem naše naprave, ter s pomočjo mikrokrmilnika naredili krmiljenje enostavno za uporabo. Na koncu pa smo naredili primerjavo med našim tipom krivilne naprave, ki cev vleče, ter tipom krivilne naprave, ki cev potiska. Poleg tega nas je zanimala tudi natančnost krivljenja. Pri raziskovanju delovanja in krmiljenja smo naleteli na veliko ovir. To je bil razlog, da smo se še bolj poglobili v raziskavo in se iz tega veliko naučili.

Raziskovalna naloga:
Avtomatska hidravlična naprava za krivljenje cevi
PrenosOgled