Urbani balkonski rastlinjak

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Maja Glušič, Mitja Podpečan
Peter Vrčkovnik, Marjetka Herodež
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Namen raziskave je nadgraditi lanskoletno raziskovalno nalogo Mobilni balkonski rastlinjak. Pri tem sva raziskovala, kako izboljšati dizajn rastlinjaka, razporeditev senzorjev, krmilno vezje in program za krmiljenje rastlinjaka. Rastlinjak sva povezala s spletom, naredila spletno aplikacijo, spletno stran, dodala vmesnik za neposredno povezavo s spletno stranjo, izboljšala klimatske razmere in avtomatizacijo, dodala fizična stikala za ročni način delovanja in LCD-prikazovalnik. Rastlinjak sva nekoliko povečala, s tem sva pridobila več pridelovalne površine, hkrati pa sva zapolnila neizkoriščen prostor. Krmilni modul Arduino je preko Wi-Fi-modula povezan s spletom, tako lahko v spletni aplikaciji spremljamo dogajanje v rastlinjaku. Aplikacija je narejena tako za računalnike kot tudi za pametne mobilne telefone. Poleg tega, da v njej spremljava dogajanje v rastlinjaku, lahko tudi preklapljava med ročnim in več načini avtomatskega delovanja. Prav tako lahko v ročnem načinu upravljava z izvršnimi členi. Samemu rastlinjaku sva dodala fizična stikala za upravljanje z njim. Dodala sva tudi LCD-prikazovalnik, na katerem lahko spremljava dogajanje v rastlinjaku. Rastlinjak je zaradi izgleda namenjen uporabi tako na balkonu kot tudi v notranjih prostorih. Vsekakor pa meniva, da je rastlinjak dobro nadomestilo pridelovalne površine za ljudi, ki živijo v blokih in le-te ne morejo imeti v naravi.