Ustvarjanje in 3D-vizualizacija fraktalov z Blenderjem

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
David Mikek
Nedeljko Grabant
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V raziskovalni nalogi je na kratko predstavljeno programsko 3D-okolje Blender, programski jezik Python in geometrijske oblike, imenovane fraktali. Fraktali so samopodobni geometrijski objekti. To pomeni, da se vzorec ponavlja pri poljubno veliki ali majhni povečavi; povedano drugače, objekt je sestavljen iz (približno ali popolnoma enakih) kopij samega sebe z različnimi ali enakimi parametri. Konceptualno lahko definiramo fraktal kot samo sebi podobno strukturo. Uporaba fraktalne geometrije zajema danes področje fizike, ekonomije, biologije, medicine, računalništva (kompresijo slik, računalniško grafiko, posebne učinke v filmih, generiranje glasbe, klasificiranje vzorcev ...) in druga področja. V tej raziskovalni nalogi je predstavljeno pisanje skript v Pythonu in te se upodabljajo kot 3D-objekti v Blenderju. V raziskovalni nalogi sem preveril zastavljene hipoteze o primernosti uporabe Blenderja in Pythona za ustvarjanje in vizualizacijo fraktalov ter spoznavanje njihovih oblik. Potrjevanje hipotez je temeljilo na anketi in praktičnem ustvarjanju skript v Pythonu in uporabi le-teh za upodabljanje fraktalov kot 3D-objektov v Blenderju.

Raziskovalna naloga:
Ustvarjanje in 3D-vizualizacija fraktalov z Blenderjem
PrenosOgled