Naravni dezodoranti s cenovnega vidika in vidika učinkovitosti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
kemija, ekonomija
OŠ Gustava Šiliha
Benjamina Breznikar
Anita Povše, Irena Sušec