Vpliv okolja na razvoj žabe sekulje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gorica
Ania Marinčić Barić
Branka Mestnik, Gabrijela Triglav Brežnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

V našem življenju imajo dvoživke zelo pomembno vlogo, so naravni kazalniki onesnaženosti okolja. Med raziskavo smo opazovali, kako na razvoj in rast paglavcev žabe sekulje vplivajo različni okoljski dejavniki, predvsem temperatura. Razvoj od jajčeca do žabice smo raziskovali v treh različnih okoljih: opazovali smo jih v naravnem okolju v mlaki močvirnatega travnika ob potoku Trebušnica in v dveh kontroliranih okoljih. Eno stekleno posodo smo položili na odprto teraso večstanovanjske stavbe in drugo stekleno posodo v stanovanje. Po dveh mesecih spremljanja razvoja vseh paglavcev so tisti v stanovanju pri konstantni temperaturi vode 22 oC in zraka 24 oC preživeli vsi ter se razvili v male žabe. Paglavci sekulje v stekleni posodi na terasi so zaradi nižjih temperatur razvili samo zadnje okončine. V naravnem okolju pa so v času raziskave zaradi neugodnih življenjskih razmer (hladnejši zrak, suša, krčenje vode v mlaki) v velikem številu poginili. Preživeli paglavci so se borili za življenje v blatu mlake in še niso razvili nobenih okončin. Spoznali smo, da so neugodne vremenske razmere lahko usodne za število preživelih paglavcev. Z doslednimi vsakodnevnimi meritvami temperature zraka in vode smo ugotovili, da rast in razvoj paglavcev žabe sekulje v kontroliranih pogojih poteka hitreje kot v naravi. V raziskavi smo dokazali, da imajo na življenjski krog sekulje ključni vpliv bivalna temperatura, razpoložljiva hrana in ostali okoljski dejavniki.

Raziskovalna naloga:
Vpliv okolja na razvoj žabe sekulje
PrenosOgled