Mikroorganizmi na površinah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
mikrobiologija, biotehnologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Ana Ketiš
Natalija Turičnik Kleč

Mikroorganizmi so majhna bitja, ki jih ne vidimo s prostim očesom. Mednje uvrščamo bakterije, glive, praživali, mikroskopsko majhne alge in viruse. Veliko jih povzroča najrazličnejše bolezni. Nahajajo se na vseh površinah v našem okolju, zato uporabljamo različna naravna in umetna čistila, da s površin odstranimo vidno umazanijo in mikroorganizme. Namen te raziskovalne naloge je bil proučiti učinkovitost različnih čistil na šolskih mizah. V raziskavi sem uporabila eksperimentalno metodo delo na petih šolskih mizah v učilnici biologije in kemije na Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda. Miza 1 je bila kontrolna, na mizi 2 sem uporabila vodo, na mizi 3 šolsko čistilo Micro universal 841, na mizi 4 naravno čistilo in na mizi 5 razkužilo. Vzorce z vnaprej označene površine sem pobrala štirikrat: prvič zjutraj, tj. preden so učenci prišli v razred, drugič po čiščenju, nato med glavnim odmorom in nato še po pouku. Za preverjanje prisotnosti organizmov sem uporabila Ultrasnap brise. Vzorce sem analizirala na količino prisotnih mikroorganizmov v Komunalnem podjetju Velenje. Pred čiščenjem površin je bilo največ mikroorganizmov na mizi 2. Po prvem čiščenju je bilo najmanj mikroorganizmov na mizi 2, največ pa na mizi 1. Ob tretjem merjenju je bilo najmanj mikroorganizmov na mizi 4 in najmanj na mizi 2. Ob četrtem merjenju pa je bilo največ mikroorganizmov na mizi 4 in najmanj na mizi 3. Dolgoročno je bilo najbolj učinkovito šolsko čistilo, kratkoročno pa voda.

Raziskovalna naloga:
Mikroorganizmi na površinah
PrenosOgled