Mikroorganizmi na površinah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
mikrobiologija, biotehnologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Klara Kovač, Ana Ketiš
Natalija Turičnik