Kako spoznati Šoštanj v enem dnevu?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
turizem
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Andreja Roglšek, Maja Klančnik
Darja Rotovnik

V raziskovalni nalogi sva se osredotočili na področje turizma, natančneje turizma v Šoštanju. Po pregledu turistično informativnega gradiva, ki je turistom in domačinom ponujen v TIC-ih (turistično informativnih centrih), sva ugotovili, da ti ne posedujejo gradiva, ki bo turistu omogočil ogled pomembnejših kulturno-zgodovinskih znamenitosti v Šoštanju v enem dnevu. Po pregledu teoretičnega gradiva sva ugotovili, da mesto Šoštanj skupaj z okolico ponuja bogat in pester okvir kulturne dediščine (skupaj z zdraviliškim turizmom predstavlja mesto Sloveniji in širšemu narodnemu okolju). Vedno več je turistov, ki se odločijo za enodnevne izlete, vendar za te mesto Šoštanj nima izdelanega načrta. Ta je bil glavno vodilo najine raziskovalne naloge. S pomočjo metode sekundarne analize podatkov in opazovanja z udeležbo sva preverjali hipoteze, ki se nanašajo na turistično ponudbo mesta Šoštanj, prenočitvene kapacitete ter dostopnost določenih kulturno-zgodovinskih znamenitosti v mestu gibalno oviranim ljudem. Za potrebe raziskovalne naloge (in obogatitve turističnega gradiva nasploh) sva izdelali karto, s pomočjo katere lahko turist spozna mesto Šoštanj v enem dnevu. Obenem sva bili pozorni tudi na morebitno (ne)dostopnost določenih znamenitosti gibalno oviranim osebam ter tudi v ta namen priredili karto.

Raziskovalna naloga:
Kako spoznati Šoštanj v enem dnevu?
PrenosOgled