Vpliv različnih zastirk na rast fižola in graha

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Gustava Šiliha
Jaka Grabner
Monika Dobravc