Zavržena živila

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
kemija, gospodinjstvo
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Jona Repnik, Manca Valoh
Natalija Turičnik Kleč, Marita Ljubenko