Avtomatizacija poštevanke pri osnovnošolcih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
OŠ Gustava Šiliha
Ema Hojan
Andreja Oder Grabner