Avtomatizacija poštevanke pri osnovnošolcih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
OŠ Gustava Šiliha
Ema Hojan
Andreja Oder Grabner

Poštevanka je eno temeljnih matematičnih znanj, zato se jo učimo že v osnovni šoli. Avtomatizacija poštevanke je pomembna tudi zaradi razvoja miselnih procesov. Strokovnjaki ugotavljajo, da imajo učenci, ki poštevanke ne avtomatizirajo v tretjem razredu, kasneje težave z različnimi računskimi operacijami ter še kot odrasli pri reševanju enostavnih problemov uporabljajo prste. Z metodo pisnega testiranja učencev in intervjuja učiteljic četrtih razredov sem raziskala avtomatizacijo poštevanke pri učencih od 4. do 9. razreda na OŠ Gustava Šiliha Velenje. Na podlagi analize rezultatov sem ugotovila, da so fantje v znanju poštevanke uspešnejši od deklet in da so levičarji malenkost uspešnejši od desničarjev, kar ugotavljajo tudi strokovnjaki. Boljše dosežke pri znanju poštevanke so pokazali višješolci, presenetljivo pa so se najslabše izkazali šestošolci. Večkratno ponavljanje in urjenje poštevanke bi naj po ugotovitvah in priporočilih strokovnjakov pripomoglo k boljši avtomatizaciji poštevanke. To potrjujeta tudi intervjuvani učiteljici na podlagi dela v četrtem razredu. S svojo raziskavo sem tudi sama to potrdila, saj so se rezultati postopno izboljševali in so bili na zadnjem testiranju boljši kot na prejšnjih. Ugotovila sem, da imajo učenci poštevanko v veliki meri avtomatizirano, čeprav je v bistvu ne marajo. Zanimivo bi bilo primerjati rezultate še s kakšno drugo osnovno šolo, prav tako bi bilo zanimivo preveriti avtomatizacijo poštevanke pri srednješolcih.

Raziskovalna naloga:
Avtomatizacija poštevanke pri osnovnošolcih
PrenosOgled