Branje in barve z roko v roki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Urška Grudnik, Vida Volk, Ajla Huremović
Petra Teržan, Maja Volk
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Branje je veščina, ki jo potrebujemo in uporabljamo vse življenje v vseh situacijah. Ker se branju ne moremo izogniti, je zelo pomembno, da je to spretnost, ki jo obvladamo kar se da dobro. Kako je s tekočnostjo branja četrto- in sedmošolcev na naši šoli, OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, smo preverile lansko šolsko leto. Ugotovile smo, da četrtošolci berejo pod svetovnim in slovenskim povprečjem in da pri njihovem branju prihaja do precejšnih napak. Jeseni smo prišle v stik s skotopičnim ali Irlen sindromom in porodilo se je vprašanje, če je lahko le-ta vzrok slabega branja učencev. Želele smo ugotoviti odstotek otrok s sumom na skotopični sindrom in ugotoviti povezavo med tekočnostjo branja na barvnem papirju in rezultati vprašalnika za samotestiranje, ki so ga rešili učenci po testiranju. Za testirance smo izbrale petošolce, lanske četrtošolce, saj se je pri njih pokazalo največ težav. Pred testiranjem smo se posvetovale s strokovnjakinjo doc. dr. Polono Kelavo z inštituta za disleksijo, ki nas je še dodatno usmerila. Po testiranju smo opravile intervju s tremi osebami različnih starostnih obdobij z že diagnosticiranim skotopičnim sindromom, ki so nam povedale svojo zgodbo. Skotopični sindrom, ki je sicer fizičnega izvora in ima velik vpliv na učni proce,s je med ljudmi še vedno premalo poznan. Upamo, da smo s to nalogo razširile zavedanje za skotopični sindrom in da bodo v prihodnosti kratek test uporabili za odkrivanje skotopičnega sindroma že ob začetku šolanja.

Raziskovalna naloga:
Branje in barve z roko v roki
PrenosOgled