Hrana na krožnik in ne med odpadke na osnovni šoli Gorica Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
prehrana
OŠ Gorica
Deja Purg, Špela Pirnat
Barbara Trebižan, Branka Mestnik