Vpliv efektivnih mikroorganizmov v domačem akvariju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Livada
Blaž Osredkar
Iztok Osredkar, Nataša Tamše

Že nekaj let imamo doma akvarij, kateremu redno dodajamo efektivne mikroorganizme (EM). Ker nismo nikoli preverili kakovosti vode v akvariju, sem se odločil narediti raziskovalno nalogo, kjer bi ugotovil, ali imajo EM kakšen vpliv na življenje akvarijskih organizmov. Postavil sem dva identična akvarija s popolnoma enako vsebino (podloga za akvarijske rastline, pesek, rastline, polži, kozice in ribe), le da sem v enem akvariju vodi dodal EM. S pomočjo analize parametrov ter z opazovanjem sem v vodi tedensko preverjal vpliv EM na vodni svet. Pri pripravi vode sem ugotovil, da je akvarij z dodatkom EM hitreje ustvarjal ustrezne pogoje za življenje.