Biti ali ne biti influencer

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija
OŠ Gustava Šiliha
Lara Grudnik Pritržnik
Damijan Vodušek

Dandanes srečamo influencerje vsepovsod, skoraj nemogoče se jim je izogniti. To so osebe, ki jim zaupamo in na nas vplivajo. Influencer marketing je oblika trženja na družbenih omrežjih, ki jo izvajajo vplivneži oz. slavni ljudje. Influencerji vplivajo na svoje sledilce in jih na nek način celo vodijo, ko jim ponujajo izdelke, ki jih ljudje najbrž sploh ne potrebujejo. Sledilce s pomočjo zapisov na blogu ali slike ter videa na socialnih omrežjih vpletejo v zgodbo in jih prepričajo za nakup izdelka. Zaslužek pri takšnih kampanjah se giblje od tisoč dolarjev pa vse do neverjetnih milijonov ameriških dolarjev na objavo pri zelo uspešnih influencerjih. Več kot polovica vseh učencev druge in tretje triade na OŠ Gustava Šiliha Velenje si je že zaželela izdelkov, ki so jih videli v oglasih. S to raziskovalno nalogo sem želela ugotoviti, če učenci sploh vedo, kdo so influencerji in kakšen vliv imajo na posameznika. Še preden sem začela pisati to nalogo, sem prebrala veliko člankov o tej temi. S pomočjo ankete sem ugotovila, da slaba polovica učencev pozna pojem influencer. Nadalje sem ugotovila, da si slaba polovica učencev želi postati influencer, da bi s tem postali slavni ali pa bi veliko zaslužili. Prav tako sem izvedela, da je Youtube najbolj uporabljeno družbeno omrežje.