Druženje osnovnošolcev OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj brez elektronskih medijev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Ajla Osmić, Anja Božić
Mateja Modrej

Sva dekleti, ki se zelo radi druživa. Ne predstavljava si dneva brez jutranjega pogovora pred prvo uro in vseh nadaljnjih pogovorov po pouku v kavarni ob kavi. Druženje v živo se nama zdi kakovostnejše in iskrenejše kot druženje po telefonu ali s pomočjo računalnika. V naših časih, ko mladi veliko svojega časa zapravimo za računalniške igrice, Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger, Tik Tok in mnoge druge aplikacije, je druženje v živo še toliko pomembnejše. Cilj raziskovalne naloge je bil raziskati, ali se osnovnošolci še vedno raje družimo v živo kot preko elektronskih medijev, ali je v Šoštanju dovolj primernih mest za druženje, ali se učenke in učenci enako radi družijo brez elektronskih medijev in ob katerem času se osnovnošolci največ družijo. Pri raziskovalni nalogi sva izbrali metodo anketnega vprašalnika, ker je bila to najprimernejša metoda za zbiranje podatkov. Rezultati ankete so pokazali, da se učenci še vedno, kljub vsej tehnologiji, ki jo imajo na voljo, raje družijo v živo kot preko elektronskih medijev. Nekoliko raje se v živo družijo učenke (93 %) kot učenci (77 %). Večina jih meni, da je v Šoštanju dovolj primernih mest za druženje, čeprav se največ družijo v šoli ali doma. Na anketnem vprašalniku so najpogosteje obkrožili odgovor, da se družijo takoj po pouku ali v popoldanskem času. Upava, da bo tako tudi v prihodnje. Čeprav so elektronski mediji postali neizogiben del našega vsakdana, se človek lahko razvija in raste le svoboden in med ljudmi.