Šport in gibanje v prvi triadi Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
šport
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Kaja Makari Nahtigal, Neli Komar
Mojca Potočnik

Šport je del najinega življenja, zato izbira teme ni bila težka. S športom se srečujemo praktično na vsakem koraku in gibanje naj bi bilo za vsakogar samoumevno. Pa je temu res tako? Mlajši otroci so znani po tem, da imajo zelo veliko energije, ki jo bolj ali manj koristno trošijo. Prav zaradi tega sva si kot ciljno skupino izbrali učenke in učence prve triade Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. Zanimalo naju je, koliko so v resnici aktivni. Z anketnim vprašalnikom sva najprej preverili, na kakšen način zjutraj najpogosteje prihajajo v šolo. Razveselilo naju je dejstvo, da kar 37 % vseh anketirancev v šolo najpogosteje prihaja peš. Ker ta podatek ni bil dovolj, naju je zanimalo, koliko anketiranih otrok se opredeljuje za športno aktivne. Ugotovili sva, da 82 % vseh anketiranih učenk in učencev meni, da so športno aktivni. Ob koncu raziskovalne naloge sva prišli do spoznanja, da so naši najmlajši učenci upravičeno oklicani kot aktivna populacija.