Mladi in mediji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Šalek
Danijela Tamše, Tjaša Krušnik, Špela Sušec
Alenka Meža Hrovat

Množični mediji (tiskani in elektronski) so postali del našega življenja. Mediji so prisotni povsod in so del kulture današnjega sveta. Na nas vplivajo kratkoročno in dolgoročno. Največji vpliv pripisujejo televiziji. Ta želi zadovoljiti občinstvo z informacijami, vzgojo in zabavo. 24-urni programi na malih zaslonih, video in računalniške igre ter internet so mladim lahko dosegljivi mediji, zato se vse več mladostnikov odloča zanje. Osnovnošolci veliko svojega prostega časa preživimo pred televizijskimi zasloni, zato smo se v raziskovalni nalogi posvetile temu področju našega življenja. Želele smo ugotoviti, ali so naši vrstniki, učenci predmetne stopnje na OŠ Šalek, zasvojeni z »buljenjem« v ekran ali zdržijo en teden televizijske abstinence. Poizvedovale smo, koliko časa namenijo gledanju televizije in kaj najraje gledajo. Najbolj nas je zanimalo, če bodo vrstniki zdržali teden brez gledanja televizijskih programov. Predvidevale smo, da bo to uspelo le redkim. Uporabile smo neeksperimentalno pedagoško metodo (anketni vprašalnik), metodo analiziranja in parafiziranja. V literaturi smo poiskale mnenja strokovnjakov, zakaj je televizija najprivlačnejši medij.