Vpliv angleščine na govorico osnovnošolcev OŠ Gustava Šiliha

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Maja Ivanuša, Branka Lončar, Larisa Tunjić
Andreja Majcen Mrkonjić, Renata Škodnik

Raziskovalna naloga je nastala kot nadaljevanje šolskega projekta z naslovom Dan jezikov, ki je bil 6. oktobra 2001 na naši šoli izveden v okviru evropskega leta jezikov. Takrat smo opazile, da je zanimanje za tuje jezike, predvsem za angleščino, med osnovnošolci naše šole izredno, saj pri tem niso bili izvzeti niti prvošolci. Z nalogo smo skušale ugotoviti, kakšen oziroma kolikšen je vpliv angleščine na govorico učencev naše šole, pri kateri starosti začnejo uporabljati posamezne angleške besede, ki jih osnovnošolci poznajo in uporabljajo, glede na starost učencev spreminjajo, zakaj učenci uporabljajo angleške besede v pogovoru, iz katerih področij angleščina najbolj prodira med osnovnošolce ter kakšen je odnos učencev do maternega jezika. Ravno zaradi tega smo si rešitev problema zastavile tako, da smo anketirale večino osnovnošolcev naše šole. Uporabile smo metodo anketiranja, predvidevanja, zbiranja podatkov, analiziranja. Ugotovile smo, da: - je uporaba angleških besed nujno povezana s starostjo osnovnošolcev, saj se s tem spreminja tudi njihov interes do uporabe različnih medijev oz. do različnih vplivov angleških besed, - je vpliv angleščine med osnovnošolci naše šole je velik, saj skoraj ni učenca, ki ne bi poznal vsaj nekaj angleških besed že pred vstopom v osnovno šolo, - učenci pri sporazumevanju uporabljajo predvsem popačene angleške besede, ker jim je takšen način pogovora všeč, saj s tem omejijo sporazumevanje zgolj na tiste vrstnike, ki te izraze poznajo. Gotovo pa je zanimiv podatek, da se učenci ne bojijo, da bi takšen način sporazumevanja ogrozil položaj slovenščine, saj je večina mnenja, da bo slovenščina čez 50 let zavzemala vsaj tako pomemben položaj, kot ga ima danes.