Spomeniki v Šoštanju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Šoštanj
Matej Tomažin
Jožica Razbornik Kukovičič

Poskusil bom opisati nekatere pomembne značilnosti – pomnike Šoštanja posebej zato, da bi si lažje in bolje predstavljali življenje, pogoje bivanja, dela, aktivnosti naših prednikov in nas. Vse te pomembne najdbe, objekte, spominsko galerijo in drugo lahko štejemo kot kulturno dediščino, ki jo moramo ceniti in varovati, kar je tudi formalno urejeno z zakonodajo. Naloga obsega tematiko občinskih pomnikov in pomnikov NOB, a je bolj osredotočena na čas NOB. To pa zato, ker je ta tematika zelo malo in pomanjkljivo omenjena v literaturi, saj so tudi podatki o njej nepopolni zaradi različnih vzrokov. Omeniti je treba tudi vse rojake in preminule žrtve NOB, ki so svoja, predvsem mlada življenja, dali za svobodo. Slava jim!