Voda - eliksir življenja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


OŠ Polzela
Vanja Blagotinšek, Nina Vičar
Nevenka Jerin, Nataša Jesenko
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

Vodo pijemo vsak dan. Že stari Grki so jo poimenovali eliksir življenja, saj si ga brez nje ne moremo predstavljati. Ali se zares zavedamo njenega pomena? Anketirali smo sokrajane in učence naše šole, ki so z odgovori potrdili naše domneve o tem, da se zavedajo njenega pomena. Zanimala nas je seveda tudi kakovost vode, ali bolje rečeno, ali je voda, ki jo pijemo, res neoporečna. Zato smo se lotili analize. Merili smo pH vrednost ter prisotnost nitritov, nitratov in klora, vse podatke pa pridno beležili. Da bi bile naše ugotovitve bolj verodostojne, smo se povezali z ERICo-m. Dokazali smo, da je naša voda res neoporečna. Kot mladi raziskovalci ekošole smo se želeli prepričati o dnevni porabi vode krajanov. Glede na naše domneve, da je le-ta velika, smo bili ob ugotovitvi, da je manjša od slovenskega povprečja, prijetno presenečeni. V preteklih dveh šolskih letih smo na šoli namestili pipe Armal VivAqua, ki vodo prefiltrirajo, že nekaj let pa imamo tudi vodni bar. Ugotovili smo tudi, da si učenci veliko raje postrežejo s prečiščeno vodo iz vodnega bara ter pip Armal VivAqua kot pa iz običajnih armatur. Naše raziskovanje vode traja že dve leti. Lani smo izvedli projekt o vodi in rezultate predstavili na eko dnevu šole ter na občinski okrogli mizi. Letos pa smo izvedli tehniški dan o vodi, izdelali zgibanko in eko nalepke ter raziskovalno nalogo. Sodelovali smo z naslednjimi ustanovami: Ekološkim inštitutom ERICo Velenje, Čistilno napravo Kasaze, Mariborsko livarno, Javnim komunalnim podjetjem Žalec in Zasebno pediatrično ambulanto na Polzeli.