Samo pameten človek zna jesti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Katarina Ostruh, TInkara Kristan, Tina Kramer
Viktorija Kristan

Namen naše naloge je bil ugotoviti, kakšno je njihovo znanje o prehrani, njihove prehrambene navade med šolskim tednom in kakšna je povprečna malica dijaka. Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovile, da gimnazijci dokaj dobro poznajo zdravo prehrano, vendar znanje ne vpliva na njihove prehrambene navade. Z načinom malicanja je polovica dijakov zadovoljna, ostali pa so predlagali številne spremembe, ki bi kvaliteto malice lahko še dodatno izboljšale. Anketirale smo 218 dijakov Gimnazije Velenje.