Delovanje Otto motorja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Dragan Lepojević
Kristina Pšeničnik

Naloga prikazuje praktično delovanje dvotaktnega Ottovega motorja. V ta namen sem ohišje Tomosovega motorja avtomatik prerezal na mestih, kjer je delovanje motorja vidno v celoti. Model sem postavil na premični podstavek, za katerega sem izdelal ustrezno tehnično dokumentacijo. Teoretično sem nalogo obdelal tako, da sem opisal delovanje motorja. Od sestavnih elementov bom izbral verižno gonilo kot model za teoretični izračun, ki obsega kontrolo izbrane verige, njeno trdnost, življenjsko dobo in izbiro vrtilne hitrosti. V nalogi bom navedel možnosti montaže in vzdrževanja verig. Izračunal bom kinematiko mehanizma. Upam, da bodo model, teorija in izračuni v pomoč učencem pri lažjem razumevanju Ottovega motorja.