Uporaba interneta v šoli

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Matjaž Breznik, Igor Višnjar
Milan Breznik

Pri tej raziskovalni nalogi smo si zadali cilj, da pogledamo, kako lahko uspešno uporabimo različne informacije na Internetu pri pouku. Kako lahko uporabimo informacije, ki se nahajajo na Internetu in so v današnjem času dostopne skoraj vsakomur. Te informacije so smiselno urejene tako, da dobimo najnovejše podatke o iskanem področju, sklopu ali predmetu. Za področje smo si izbrali geografijo, ki se kot učni predmet poučuje na šoli. Pripravili bomo postopek iskanja informacij o izbranem področju, smiselno urejanje podatkov (npr. lokacija, politična ureditev, podnebje, vodovje, gospodarstvo, ...) in njihov prikaz na monitorju direktno iz Interneta. To bomo priredili tako, da bo učitelj najprej pokazal učencem, kako lahko to uspejo narediti (uporaba raznih brkljalnikov, Internet naslovov...). Potem bodo učenci poskušali sami najti podatke in o svojem delu bodo obveščali učitelja. Cilj je ustvariti metodični pristop k obravnavani temi z uporabo računalnika kot didaktičnega sredstva pri pouku. Učitelj bi izbral temo in usmerjal delo, dijaki bi sami izbrali način in postopke ob uporabi učnih sredstev pridobivanja informacij, ki vodijo k novemu znanju.