Računalniša podpora pri testiranju avtomobilske klimatske naprave

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Izidor Rovšnik, Martin Mrakič, Vesna Podveržen
Darko Lihteneker

Osnovni namen naše naloge je izdelati računalniški program in strojno opremo, s katero bomo lahko testirali pravilno delovanje avtomobilskih klimatskih naprav. Ta programska rešitev bo namenjena avtomehanikom, katerim bo občutno skrajšala čas testiranja. Program bo napisan v programskem jeziku Turbo pascal 7.0 in ga bomo poskušali narediti čimbolj prijaznega za uporabnika in razmere v katerih ga bo uporabljal (delavnica). Program bo omogočal: - testiranje pravilnega delovanja klimatske naprave, - iskanje kraja napake v sistemu klimatske naprave, - navidezna odprava napak v sistemu, - evidenco testiranj.