USB strežnik naprav

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Leon Lainšček
Simon Muha
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

Danes so USB naprave že zelo dobro razširjene in poznane po celem svetu. Spremljajo nas praktično vsak dan in brez njih informacijsko življenje ne bi bilo tako pestro in enostavno. Vendar pa ima vsa ta velika družina USB naprav eno in poglavitno lastnost: naprave niso dosegljive na daljavo. Problem in vprašanje sta torej oddaljeni dostop do USB naprav. Cilj raziskovanja je s pomočjo preizkušanj ter SWOT analiz ugotoviti možnosti obstoja in uporabe oddaljenih USB naprav. Oddaljeni dostop bi raziskali s pomočjo izdelave aplikacije, ki bi jo potem preizkušali v različnih okoljih ter pod različnimi pogoji uporabe. To aplikacijo bi izdelali s pomočjo programskega jezika Borland Delphi. Rezultati so presegli pričakovanja. Hitrost je ostala praktično nespremenjena, faktor napake se ni bistveno zvišal, proti pričakovanjem pa lahko s pomočjo te aplikacije oddaljeno dostopamo do USB naprav tudi preko brezžičnih omrežij (Wi-Fi). Končni sklep te raziskovalne naloge je torej, da je oddaljeni dostop mogoč, ampak so določena vprašanja še nedorečena in določena področja nerazjasnjena. Če bi raziskali še ta področja in dobili odgovore na vprašanja, smo mnenja, da bi to pomenilo bliskovit in konkreten razvoj na vseh področjih, saj kriteriji za izdelavo USB naprave ne bodo več samo kompaktnost, hitrost ter opravilnost, ampak tudi dostopnost.