Izdelava mobilne meteorološke postaje in možnosti uporabe obnovljivih virov v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Lucijan Korošec, Simon Tržan
Peter Vrčkovnik, Zvone Cencen, Natalija Špeh
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Napovedovanje vremena že dolgo časa predstavlja informacijo, ki je nenehno prisotna in jo potrebujemo vsak dan. Iz leta v leto pa na podlagi meritev vremena ugotavljamo, da se podnebje in celoten planet spreminjata, natančneje, segrevata. Vzrok temu so toplogredni in drugi škodljivi plini, nastali zaradi prekomerne uporabe fosilnih goriv. Ker je količina le-teh omejena, bo v bližnji prihodnosti vse pomembnejša uporaba obnovljivih virov energije. Avtorja raziskovalne naloge sta izdelala mobilno meteorološko postajo in podatke zanjo sta pridobivala preko mobilnega telefona. Povprečno stanje o vremenu vsake ure merjenega dneva sta tako prejemala na mobilni telefon. Prav tako sta dodala možnost takojšnjega posredovanja podatkov o vremenu kateremukoli uporabniku mobilnega telefona. Z merjenjem vremenskih stanj sta ugotovila, da je v Šaleški dolini pozimi smiselno izkoriščati obnovljivi vir energije sonca, energije vetra pa (vsaj v mestu Velenje) ne. V raziskavi sta avtorja izvedla meritve vremena na Šolskem centru Velenje, ki je potencialni izkoriščevalec obnovljivih virov pri nas, hkrati pa sta izdelala vremensko postajo. O njenih meritvah se lahko seznani praktično kdorkoli in kadarkoli.