Vrednote srednješolcev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Martin Krauser
Darinka Vrabič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Kakšne so vrednote današnjih srednješolcev? Kaj nam je najpomembnejše in k čemu stremimo? So to materialne dobrine ali izpolnitvene vrednote?Ali vrednote dobijo svojo prvo trajnejšo usmeritev že v srednji šoli ali pa šele kasneje v življenju? Na ta vprašanja poskušam odgovoriti v svoji raziskovalni nalogi. Cilj naloge je ugotoviti, katere so poglavitne vrednote srednješolcev in v kolikšni meri se te razlikujejo od vrednotne usmeritve študentov. V ta namen sem uporabil vprašalnik o vrednotah, s katerim smo lani anketirali naše vrstnike. Naloga ima tudi teoretični del, v katerem sem povzel psihološke in filozofske definicije ter razvrstitve vrednot različnih avtorjev. Za to temo sem se odločil, ker me zanima, kaj moji vrstniki cenijo, kakšen pogled imajo na svet in v kolikšni meri so njihove vrednote že izoblikovane, tovrstnih raziskav, osredotočenih na srednješolce, pa skoraj ni.