Vpliv jezika negermanskih narodov na razvoj leksikalnega fonda angleškega jezika

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Amela Memić
Alenka Gortan

V svoji raziskovalni nalogi ugotavljam, da so negermanski narodi v veliki meri vplivali na angleški leksikalni fond. Normani so v jezik vpeljali izraze v zvezi z upravo. Franki so v jezik vnesli leksikalni fond iz različnih področij, iz latinščine je angleščina prevzela izraze v zvezi s krščansko cerkvijo in vero. Beseda zavojevalskega naroda včasih popolnoma izrine domačo besedo. Zgodi se, da beseda zavojevalskega naroda in domača beseda tekmujeta in se ohranita, obe vendar ena od njiju prevzame nov pomen. Po času kolonizacije pa v angleški leksikalni fond vstopijo indijske, aboridžinske in maorske besede, ki jih sicer uporabljamo tudi neangleži, npr. bumerang, kenguru in čaj.