Pohvala - čudežna beseda

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gorica
Viktorija Hrgota, Katja Pohar
Branka Mestnik

Živimo v naglici sodobne računalniške, avtomobilske, potrošniške družbe. Pogosto zanemarjamo pomembne vrednote: spoštovanje, veselje do življenja, potrpežljivost, prijaznost ..., čeprav oblikujejo našo življenjsko pot. Zaprtost vase, nezaupanje, obrekovanje so oblike vedenja mladih, ki postajajo življenjski stil. Rešitev?! Veliko težav lahko ublažimo s pohvalo. Pohvala je namreč čudežna beseda, saj spodbuja veselje, umirjenost, samospoštovanje, zaupanje in boljše počutje. Z raziskovalno nalogo sva želeli opozoriti mlade (odrasle), da bi pogosteje izbrali prijazno besedo, prepoznali človekova pozitivna dejanja ter jih pohvalili. Z anketo sva pridobila mnenja osmošolcev. Odgovori razkrivajo, da ima pohvala pozitivno moč, ki jo vsak občuti v hvalevrednih dejanjih. "Čudežna" beseda pa ima manjšo moč, ko je treba pohvaliti druge. V šoli smo izvedli "teden pohvale", pri katerem so sodelovali vsi učenci in delavci šole. Oblikovali sva zloženke - rožice z izreki o pohvali, uredili razstavo, vsak dan pripravili program (z vsebinami o pohvali), po zvočniku nas je spremljala umirjena, poživljajoča glasba. Moto raziskovalne naloge je: Pohvala je dragocena vrednota - nagrada in spodbuda.