Koncept sodobnega doma - regulacija temperature v hiši

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
David Dedič, Tomaž Rotovnik, Mitja Dolinar, Ljubiša Stojanovič
Srečko Podveržen, Uroš Sonjak, Vlado Ahtik

Namen naše naloge je računalniško vodenje regulacije temperature v hiši. Naloga obsega: - koncept sodobnega doma (blok shema in maketa), - prikaz komunikacije med dvema nivojema (osebni in mikroračunalnik), - izvedbo ogrevalnega sistema. Regulacijo temperature želimo izvesti v več prostorih v hiši. Vsak prostor posamezno in možnost ogrevanja, le to pa je možno časovno nastaviti. To pomeni, da je lahko temperatura v času, ko smo odsotni, občutno nižja. To pogojuje tudi manjšo porabo energije, kar pa je osnovna naloga modernega doma. Vsa ta regulacija temperature se izvaja z uporabniškim programom na osebnem računalniku. Tu je tudi možen prikaz stanja trenutnih temperatur posameznih prostorov. Za delovanje grelcev poskrbi mikroprocesna podenota, ki pa nam služi še za to, da če glavni računalnik ne deluje v uporabniškem programu za regulacijo temperature, delovanje grelcev za uravnavo nastavljene temperature ni moteno.