Koncept sodobnega doma - klimatizacija rastlinjaka

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Boštjan Beršnjak, Tadej Novak, Robi Domadenik
Srečko Podveržen, Uroš Sonjak, Vlado Ahtik

Cilj raziskovalne naloge je posodobiti dom s sodobno tehnologijo. Sodobna tehnologija mora upoštevati: - ekonomičnost, - varčnost, - čistost, - lažji način uporabe. Z osebnim računalnikom in mikroračunalnikom želimo regulirati temperaturo in vlago v rastlinjaku. Na ta način želimo v rastlinjaku zagotoviti čim boljše klimatske pogoje za uspešno gojenje vrtnin in rož. Pomembna je komunikacija med osebnim in mikroračunalnikom.