Potujoči svetlobni zapis

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Zoran Lazarevič, Oto Kac, Jože Tasič
Srečko Podveržen, Uroš Sonjak

V zadnjem času prihaja do aktualizacije LED zaslonov za prikazovanje sporočil, največkrat reklamnih. Vsi ti zasloni so navadno določene dolžine in zaradi matrike 5x7 primerni predvsem za pisno sporočilo. Zato je bil namen izdelati zaslon v obliki, ki bo omogočala grafične znake in bo poljubne dolžine. Odločili smo se za modularno obliko v matriki 16x14, ki omogoča poljubno število modulov. Izpis na zaslon se krmili preko programa na mikrokontrolerju. Ta program se vnese preko izhoda osebnega računalnika, na katerem se tudi oblikuje željen izpis. Zaslon bi se lahko uporabljal za komercialne namene.