Merjenje akustike prostora s pomočjo računalnika

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Robert Rezoničnik, Mitja Zorko, Boštjan Stražar
Darko Lihteneker

Naš končni cilj je izdelati pripomoček za ugotavljanje in izboljšavo akustike prostora. To bomo opravili s pomočjo merjenja karakteristike prostora. Za merjenje se bo uporabljal računalnik PC, merilni mikrofon ter ozkousmerjeni vir akustičnega signala (če bodo sredstva to dovoljevala). Izdelali bomo tudi vse potrebne vmesnike, krmilna vezja in programsko podporo. Z virom akustičnega signala bomo signal poslali in ga z merilnim mikrofonom sprejeli. Oba bi bila gibljiva okoli svoje osi tako, da bi zajeli celoten prostor. Na osnovi poslanega in sprejetega signala bo računalnik, ki bo ves ta postopek tudi krmilil, izrisal karakteristiko prostora, na osnovi katere bi predlagali ukrepe za izboljšavo akustike prostora. po opravljeni izboljšavi bomo meritev opravili še enkrat in ugotovili rezultat izboljšave.