Dobrodošli v mladinskem hotelu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Ema Delić, Erna Bečić, Katja Žižek
Vladimir Verdnik, Marko Gams
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Mladinski hotel ali youth hostel je hotel za mlade, ki jim ponuja poceni prenočišče, lahko tudi zajtrk. V našem mestu igra vlogo le-tega kar Dijaški in študentski dom, ki pa po našem mnenju ne ustreza merilom za mladinski hotel. Med šolskim obdobjem je Dijaški dom zaseden, saj v njem stanujejo dijaki in študentje Šolskega centra Velenje, zato v vlogi mladinskega hotela zaživi le v poletnih mesecih. Velenje si prizadeva postati turistično mesto, zato potrebujemo v središču mesta mladinski hotel, ki bo obratoval skozi celotno leto in ne samo v času šolskih počitnic. Možna preureditev Dijaškega in študentskega doma v mladinski hotel s celoletnim obratovanjem se nam zdi odlična ideja, a ob tem se nam postavlja vprašanje, kje bodo prebivali dijaki in študentje med šolskim letom? Problematiko odsotnosti primernega mladinskega prenočišča v Velenju smo se odločile raziskati, saj menimo, da bi turistično mesto in »mesto mladih« moralo imeti sodoben mladinski hotel, s katerim bi bilo še bolj prepoznavno v tujini med mladimi popotniki in turisti. Med prebivalci Velenja smo izvedle anketo in odprle diskusijo na spletnem forumu www.velenje.com ter opravile razgovore z določenimi poznavalci obravnavane problematike, saj nas je zanimalo njihovo mnenje glede nujnosti ustreznega youth hostla v Velenju in primernosti Dijaškega doma kot mladinskega hotela. Raziskale smo možne lokacije za postavitev novega hostla, opisale njegovo zunanjost in notranjost, za katero menimo, da še posebej ustreza našemu mestu, ter predstavile možne dejavnosti našega objekta. Oblikovale smo tudi SWOT analizo. Prepričane smo, da bo Velenje v prihodnosti dobilo hotel za mlade. Skupaj s svojo atraktivnostjo bo poudarjal naravne in kulturne privlačnosti mladega mesta in njegove okolice. In ko bo ta postavljen, bomo lahko končno ponosno dejali: DOBRODOŠLI V MLADINSKEM HOTELU!