Strmina za ugotavljanje koeficienta trenja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
strojništvo
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Rajko Purnat, Ivan Torej, Svetozar Rakita, Klavdija Šeruga, Sebastjan Črešnovar
Kristina Pšeničnik, Srečko Podveržen, Uroš Sonjak

Cilj naše naloge je omogočiti hitrejši in enostavnejši preračun koeficienta trenja s pomočjo računalniškega programa in strmine. To se lahko izvede z določitvijo kota zdrsa materiala na napravi za določanje koeficienta trenja. S tem uporabnik dobi boljšo in lažjo predstavo, kako sploh pridemo do koeficienta trenja za različne materiale. Drugo področje uporabe je, da se pokaže uporabniku konstrukcijo škripca z ustrezno dokumentacijo, ki služi za vlek bremena po strmini pri različnih kotih strmine. S tem lahko praktično ugotavljamo vlečno silo ob že prej ugotovljenim koeficientom trenja. Naloga je sestavljena iz: - izdelave dokumentacije, - izdelave škripca na strmini, - praktičnega ugotavljanja koeficienta in vlečne sile na sami strmini.