Učinkovitost lovnega debla za lovljenje lubadarja v primerjavi z ulovom v lovno past

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
gozdarstvo
I. gimnazija Maribor
Nataša Sirc
Ivan Kolar

Lubadarji so tipični prebivalci gozdov, ki pa ob množičnih namnožitvah lahko v gozdu povzročijo pravo katastrofo, saj lahko uničijo velike zdrave gozdne sestoje. Zatiramo ga lahko s polaganjem lovnih dreves, debel, kupov in s postavljanjem različnih pasti. Namen raziskave, ki je bila opravljena poleti v mesecu avgustu, je bilo ugotoviti učinkovitost lovnega debla za lovljenje osmerozobnega smrekovega lubadarja na različnih lokacijah (senca, polsenca, sonce) in primerjava rezultatov z ulovom iste vrste lubadarja v past. Učinkovitost debla sem ugotavljala s preštevanjem vhodnih odprtin zavrtanih lubadarjev, v pasti pa s praznjenjem in preštevanjem ulovljenih lubadarjev. Rezultati so pokazali večjo učinkovitost lovnih debel, predvsem za deblo, ki je imelo lokacijo v senci.