Možnosti uporabe pepelov iz kurišč v tehnološkem postopku pridobivanja lignita v Premogovniku Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Mihe Pintarja Toleda
Katja Centrih, Maja Medved
Karmen Grabant, Franci Lenart

Strategija ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji predvideva termično obdelavo zbranih mešanih trdnih odpadkov iz naselij kot eno izmed prioritetnih načinov ravnanja z odpadki. Posledica termične obdelave so trdni preostanki v obliki žlindre in letečega pepela, za katere je potrebno zagotoviti primeren deponijski prostor. Z nalogo sva želeli raziskati alternativne možnosti uporabe teh pepelov (Termoelektrarna Šoštanj, Trbovlje, Toplarna Ljubljana, Sežigalnica odpadkov), tako da bo obremenjevanje okolja čim manjše. Najina naloga ima dva dela. Teoretični del vsebuje nekaj splošnega znanja s področja kemije in rudarstva, v praktičnem delu pa sva s pomočjo različnih postopkov ugotavljali sestavo pepelov, pripravili različne pepelne zmesi – paste in s tem pastam določali fizikalno-mehanske lastnosti. Na koncu sva opravili še izluževalne teste po DIN 38414. Najin cilj je bil ugotoviti primernost uporabe različnih vrst pepelov, še posebej primernost uporabe pepelov iz drugih termoenergetskih objektov in možnost uporabe pepela iz sežigalnice komunalnih odpadkov ter določiti optimalno razmerje med pepelom in ostalimi komponentami v pepelni pasti, da bo le-ta lahko zadovoljila tehnološke zahteve v tehnološkem postopku pridobivanja lignita v Premogovniku Velenje.