Bioindikacija prizemnega ozona v nekaterih lokalih in podjetjih v Velenju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Sara Založnik, Katja Zupančič
Alenka Felicijan

Prizemni ali troposferski ozon je skupaj s PAN-om ( peroksiacetilnitratom ) produkt fotooksidacije, ki nastaja v onesnaženem ozračju pod vplivom svetlobe iz primarnih onesnažil, predvsem iz dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in ohlapnih ogljikovodikov. Biosfera je nanj razmeroma dobro navajena, posledice utrpi le, če je izpostavljena dalj časa velikim koncentracijam. Z raziskovalno nalogo želimo raziskati prisotnost tega fotooksidanta v nekaterih podjetjih in lokalih v Velenju z reakcijo na listih bioindikatorskih rastlin. Glede na stopnjo prizadetosti listov bomo lahko sklepale o stopnji onesnaženosti ozračja. Tvorba fotooksidantov ni odvisna le od emisij njihovih prekurzorjev, ampak tudi od vremenskih razmer, ker je odločilna predvsem jakost UV-sevanja. Poskus bo trajal pozimi, bioindikatorske rastline bodo izpostavljene v zaprtih prostorih, torej bodo zavarovane pred vremenskimi vplivi, pa vendar predpostavljamo; 1. reakcija na listih se bo pokazala kljub zmanjšani fotooksidaciji 2. prizadetost listov bo odvisna tudi od količine ozona oz. od prezračenosti lokala; 3. predvidevamo, da bomo lahko izračunale tudi indeks listne poškodovanosti, in končno 4. če prve tri točke delovne hipoteze ne bodo uspešne, lahko sklepamo, da je zrak v lokalu čist oz. premalo onesnažen za reakcijo na bioindikatorski rastlini.