Uporaba dišavnih in začimbnih rastlin v gospodinjstvu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Mihe Pintarja Toleda
Kaja Flis, Dina Alijagić, Živa Čonkaš, Barbara Čuješ, Alen N. Rajković, Tina Šuštaršič
Irena Rošer, Marita Ljubenko

Dišavnice in začimbe srečujemo v vsakdanjem življenju, vendar se le malokdaj vprašamo, od kod izvirajo slasten vonj in okus pa tudi barva dobre hrane. Z njimi lahko tudi zmanjšamo količino soli v jedi ali pa jedi sploh ne solimo. Tako kot sadje, zelenjava, stročnice in žitarice tudi te vsebujejo zaščitne snovi in antioksidante. Zato smo se odločili, da bomo predstavili dišavne in začimbne rastline, za katere menimo, da jih ljudje dokaj dobro poznajo in jih tudi bolj ali manj pogosto uporabljajo tako v kulinariki kot tudi v domačem zdravilstvu in kozmetiki. Namen naše raziskave je torej bil spoznati, katere dišavne in začimbne rastline se najpogosteje uporabljajo v kulinariki, domačem zdravilstvu in kozmetiki. V ta namen smo pripravili anketni vprašalnik, s katerim smo dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Odgovore smo statistično obdelali in jih grafično prikazali. V literaturi smo poiskali splošno znana dejstva o dišavnicah in začimbah (izvor, razširjenost, uporaba skozi zgodovino). Pripravili smo tudi svetovalec uporabe dišavnic in začimbnic, svetovalec medsebojnega kombiniranja dišavnih in začimbnih rastlin, preglednico uporabe dišavnih in začimbnih rastlin v domačem zdravilstvu ter preglednico uporabe teh rastlin v kozmetiki.