Drevesne vrste v Sončnem parku

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Maša Lončarič
Nives Kugonič

Sončni park v Velenju je del »modernega mesta« Velenja, ki ga je konec petdesetih let zasnoval arhitekt Trenz. Vse do današnjih dni se v parku še vedno odraža njegova ideja po odprtih in svetlih prostorih, četudi je v osemdesetih letih prišlo do manjših sprememb pri zasaditvi. Zadnji in hkrati edini popis drevesnih vrst je bil opravljen v letu 1999. Z raziskovalno nalogo, ki temelji na metodi meritev in opazovanja, sva delno izdelani kataster izpopolnili, izmerili vsa rastoča drevesa (premer debel, višina), opravili tudi osnovne statistične izračune, najzanimivejše drevesne vrste pa so izrisane z ogljem. Ugotovili sva, da je večina drevesnih vrst že dosegla višino odraslih dreves. Zaradi pestre sestave drevnin, med njimi so namreč tudi eksotične in redke drevesne vrste, sva z manj običajnim načinom predstavitve rasti dreves, predvsem pa lubja, poskušali vzbuditi zanimanje za ta dokaj osamljeni in neurejeni del Velenja.