Učinkovitejše vodenje evidence obveznih izbirnih vsebin s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Nejc Trdin
Ivan Jovan
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Temeljni namen raziskovalne naloge je izgradnja računalniško podprte, uporabniku prijazne informacijske rešitve za vodenje evidence obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah. Eden izmed ciljev raziskovalne naloge je tudi narediti informacijsko tehnologijo, po meri uporabnika. Rešitev temelji na enostavnosti uporabe informacijske tehnologije. Za izhodišče sem uporabil današnji problem vodenja evidence obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah. Problem sem skušal rešiti na ŠC Velenje, na Splošni in strokovni gimnaziji. Ker z mojega področja raziskave obstaja zelo malo zbranega materiala, sem moral združiti več metod, da sem prišel do želenih rezultatov. Uporabil sem metodo intervjuja in metodo eksperimenta. Z intervjujem sem prišel do osnovnih zahtev in kriterijev, ki so potrebni za izgradnjo takšne rešitve. Z metodo eksperimenta pa sem lahko primerjal mojo prototipno rešitev s sedaj uporabljano metodo. Med delom sem razvil prototipno rešitev, ki zadošča vsem postavljenim zahtevam in kriterijem, ki sem jih dobil z intervjujem. Ugotovil sem tudi, da lahko s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij povečamo učinkovitost vodenja evidence obveznih izbirnih vsebin.